Doel

Stichting Randolph Fellowship heeft als doelstelling een brug slaan tussen de leefwereld van de minderbedeelde jongeren/nieuwkomers in Nederland en de ‘bubbel’ waarin Nederlandse studenten soms kunnen leven, door het organiseren van meerdaagse vakantiekampen. Voor beide partijen een bijzondere, verbredende en verbindende ervaring, die wordt versterkt door het achterwege laten van moderne media. In de bosrijke omgeving van het kampterrein en met het goed gevulde programma kunnen kinderen even kind zijn, wordt er saamhorigheid gecreëerd en tijd genomen om elkaar te leren kennen. Het creëren van geluksmomenten is leidend.

Steun ons en word donateur!